About Us

Current Members

Hongwei Yao

Hongwei Yao

Lab Manager

Chengheng Liao

Cheng Zhang

Postdoctoral Fellow

Chengheng Liao

Chengheng Liao

Postdoctoral Fellow

Jin Zhou

Jin Zhou

Postdoctoral Fellow

Lianzin Hu

Lianxin Hu

Postdoctoral Fellow 

Rachel Shi

Hongyi Liu

Postdoctoral Fellow

Yayoi Adachi

Yayoi Adachi

Postdoctoral Fellow

Jun Fang

Jun Fang

Postdoctoral Fellow

Fangzhou Zhao

Fangzhou Zhao

Postdoctoral Fellow

Tao Wang

Tao Wang

Postdoctoral Fellow